Back to Top

K-now

De Kennis-Netwerk Organisatie die echt Werkt

Partner in growth

K-NOW begeleidt groei en ontwikkeling van mens en organisatie.

K-NOW is een onderdeel van Stichting Centrum ’t Ven en vormt met zijn groep van ervaren ondernemers en professionals een unieke multidisciplinaire organisatie. Deze groep van pioniers, trainers, en begeleiders laten samen zien dat je zakelijk en met een hart, op een natuurlijke manier, een gezonde onderneming kunt voeren. Het is een bijzonder verhaal dat in zijn realisatie aantoont dat het ook anders kan…

k-now logo

Waarom K-NOW?

Geloof jij diep van binnen dat het de tijd is om de huidige manier van leven en werken eens kritisch onder de loep te nemen? Nieuwsgierig wat ‘verbindend leiderschap’ precies inhoudt?

LEES MEER

K-NOW heeft concrete antwoorden op deze vragen. Op het kruispunt van leiderschap, psychologie, bedrijfskunde en gezondheid, werken onze specialisten uit diverse vakdisciplines samen om u en uw organisatie te adviseren en hierin te begeleiden.

LEES MEER
k-now hoe

Hoe?

Onze begeleidingsactiviteiten en leerprogramma’s zijn gericht op:

• Het nieuwe leiderschap en teams
• Visie ontwikkeling voor organisaties en individuen
• Cultuur-, Lifestyle- en Gezondheidsmanagement
• Work/life guidance
• Organisatie- en bestuursbegeleiding

Het centrale woord in alles wat we doen is: VERBINDING.

LEES MEER

Wat?

Onze diensten laten zich moeilijk in één hokje plaatsen. In essentie begeleiden we ontwikkeling en groei van mens en organisatie. Dit bestaat uit vijf kernproducten:

1. CULTUUR- EN BELEVINGSONDERZOEK
(inzicht in wat er echt leeft)

LEES MEER

2. VISIE ONTWIKKELING
(helder perspectief voor organisaties en individuen)

LEES MEER

3. VERBINDEND LEIDERSCHAP
(voor mensen die echt verschil willen maken…)

LEES MEER

4. GEZONDHEIDSMANAGEMENT
(de kunst om gezond en vitaal aan de slag te blijven)

LEES MEER

5. INDIVIDUAL K-GUIDING™
(meer dan coaching)

LEES MEER

De belangrijkste diensten van onze netwerk organisatie bestaan uit programma’s, trainingen, workshops en begeleidingstrajecten die deze vijf kernproducten ondersteunen. Deze zijn ook als separaat programma te volgen:

LEES MEER


Waar?

Ons centrum is gevestigd in klooster Mariadal in ’t Ven, nabij Venlo en centraal gelegen in het zuidoostelijke deel van Nederland nabij België en Duitsland.

LEES MEER

Spreekt een en ander je aan?
Neem dan gewoon even contact op.
Wij zijn laagdrempelig in het maken van contact en verbinding.
Een telefoon-, e-mail-, chat- en zelfs een gratis coach- gesprek op locatie is bij ons vrijblijvend en zonder kosten.
De koffie en vlaai staan klaar.

Welkom, we K-NOW how…

k-now wat


[modal id=”content-1″]

  • Zou je wel eens snel en gericht willen onderzoeken hoe jullie organisatie echt beleefd wordt?
  • Behoefte aan een concrete, heldere visie zonder ‘window dressing’ die echt richting en energie geeft?
  • Op zoek naar een praktisch beleid en oplossingen om mensen gezond en vitaal aan de slag te houden?
  • Heb je zelf ook behoefte om met meer balans, ontspanning en resultaat te werken en te leven?

 

Wij geloven dat doorgeschoten verzakelijking, meer controle, nog sneller en harder werken niet de oplossingen zijn voor duurzame resultaten en groei naar de toekomst. Bedrijven komen steeds vaker tot de conclusie dat het toch echt de mens-factor is die doorslaggevend blijkt te zijn als het om succes gaat. Kort gezegd: “Iedereen kan een gebouw, machines, producten, diensten en interne processen neerzetten. Maar wat maakt dat de ene organisatie daar meer succesvol in is dan de ander?

Het gaat dan vaak om attitude, concreet waarneembaar gedrag van mensen zelf. Als je deze gedragingen in een organisatie bij elkaar optelt resulteert dat in wat we ‘de huidige cultuur’ noemen. Die heeft meestal sterke maar ook zwakke kanten en wordt voor een belangrijk deel bepaald door het gedrag van haar leiders. Tja, hoe stuur je dat nou? Hoe ontwikkel je jezelf , je team, je organisatie in de gewenste richting? En hoe haal je het beste in mensen naar boven en zorg je er tevens voor dat ze gezond en in welbevinden aan de slag blijven?[/modal]

[modal id=’content-2′]Dit doen we vanuit respectvolle verbinding en echtheid. Geen onzinverhalen en geldverslindende vage trajecten en programma’s. Wij opereren praktisch, concreet en met no nonsense. Vanuit liefde voor de waarheid hebben we eerlijk gezegd ook geen tijd voor onhaalbare missies en onzinverhalen. Duurzame waarde, effect en resultaat staan in alles centraal.[/modal]

[modal id=’content-3′]Middels een geïntegreerde, preventieve en praktische aanpak worden oplossingen geboden die natuurlijke groei voor mens en organisatie mogelijk maken. Het resultaat is duurzaam en heeft blijvende waarde voor alle betrokken partijen.
In alles wat wij doen staan de volgende vijf kernwaarden van onze netwerkorganisatie centraal:
Respectvolle Verbinding
Integere Echtheid
Natuurlijke Groei
Duurzame Waarde
Liefde voor de Waarheid
Dit vertel je niet in een folder. Dit moet je zelf als mens en als organisatie samen beleven. En wij laten dat zien in alles wat we doen.[/modal]

[modal id=’content-4′]Wij brengen in hele korte tijd de huidige cultuur, gedragingen en beleving van mensen in de organisatie naar boven. Dit doen we op basis van gerichte interviews met sleutelpersonen en geleide groepsenquêtes. U krijgt een objectief en helder beeld ten aanzien van de sterke en zwakke kanten van uw organisatie. Een kort en bondig rapport op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bevat conclusies en aanbevelingen met de knelpunten en grootste bedreigingen vermeld. Tijdens een presentatie voor belanghebbenden wordt dit overhandigd. Ook adviseren wij u met betrekking tot de communicatie en feedback naar medewerkers.[/modal]

[modal id=’content-5′]Binnen 4 tot 6 dagdelen hebt u een concrete visie op één A4 met een reële haalbaarheid en een sterke methode om draagvlak, verantwoordelijkheid en realisatie te waarborgen. Elk individu, elk team en elke organisatie waar wij mee werken gaat gegarandeerd, binnen hun invloedssfeer het roer in eigen handen nemen. Een aanwezige overkoepelende organisatievisie helpt dan natuurlijk, maar in de praktijk is dat ondanks alle mooie verhalen niet altijd voor iedereen even duidelijk. Hoe we dat doen? Tja, dat is het geheim van de smid; maar het werkt wel![/modal]

[modal id=’content-6′]K-N.O.W. maakt wakker, geeft in-zicht, traint en begeleidt leiders op alle niveau’s. Geen uitbreiding van het ‘managers-gehalte’ maar krachtige leiders die vanuit een duidelijke visie en een sterk innerlijk kompas durven te opereren. Op basis van ‘evenwaardigheid’ en ‘dienstbaarheid’ aan de ontwikkeling van mensen, boeken deze mannen en vrouwen resultaten en maken zij het verschil. Door hun zelfkennis, inzicht en vaardigheden om anderen te inspireren zijn deze leiders ‘echt’ en congruent in hun gedrag. Wij noemen dit Verbindend Leiderschap.[/modal]

[modal id=’content-7′]Dat gezonde en gelukkige werknemers belangrijk zijn, weet iedereen. Maar hoe belangrijk, wordt in de drukte van alledag soms vergeten. Uit recent onderzoek komt naar voren dat een onwaarschijnlijk groot deel van de beroepsbevolking in veel moderne ‘welvarende landen’ antidepressiva of medicijnen slikt. Verder zijn er meer burn-outs dan ooit tevoren. Alarmerend toch
Enkele feiten op een rij: Wist u dat….
…de gemiddelde leeftijd van medewerkers tussen 45-64 jaar inmiddels groter dan 40% en groeiende is;
…29% een slechte werk-privé balans heeft en 27% overweegt het bedrijf te verlaten omdat zij door de werkgever geen ondersteuning hierin krijgen;
…40% van de volwassenen in Nederland een te zwaar gewicht heeft, bij 4% is zelfs sprake van obesitas. Kosten: 2 miljard per jaar;
…28% regelmatig wakker ligt van het werk;
…de meeste medewerkers geïnteresseerd zijn en zelfs willen meebetalen aan gezondheid bevorderende maatregelen;
…1 Dag ziekte van een medewerker gemiddeld Euro 250,- kost;
…15% van de medewerkers last heeft van een zogenaamde Bore-Out.
…In een vitaliteitspeiling 75% van de werkgevers en werknemers zegt dat de baas zich mag bemoeien met gezondheid en levensstijl.

Health Management krijgt binnen bedrijven een steeds belangrijkere rol als het gaat om bedrijfsprestaties. Het uitgangspunt is dat gezonde medewerkers in een gezonde omgeving een gezond bedrijf opleveren met een gezond rendement.

Samenwerken aan gezond ondernemen dient dus hoog op de agenda te staan van elk bedrijf dat in duurzame groei wilt investeren. Wij durven zelfs te beweren dat organisaties die dat niet doen hun langste tijd hebben gehad. Simpelweg omdat steeds meer mensen en zeker de aankomende generaties gaan kiezen voor werkgevers die oprecht aandacht hebben voor welzijn van hun medewerkers.

Gezondheidsmanagement is veelomvattend. Naast arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid spelen vooral cultuuraspecten een belangrijke rol. Dit betreft in eerste instantie de motivatie en ambitie van de bedrijfsleiding om een gezonde organisatie te willen zijn en als afgeleide daarvan: de stijl van leidinggeven en het individuele gedrag van medewerkers. Dit betekent dat de leidinggevende een faciliterende en begeleidende rol heeft ten aanzien van de diverse aspecten van gezondheid en vitaliteit. De medewerker is verantwoordelijk voor en voert de zelfregie over zijn eigen leefstijl en gezondheid. De organisatie investeert in effectieve gezondheidsmaatregelen en zorgt voor training en ondersteuning van leidinggevenden en medewerkers. Uiteindelijk wordt zo een gezonde leefstijl van alle mensen bevorderd, thuis én op het werk.

Waarom?
Er zijn diverse redenen voor het hebben van een moderne visie en een gedegen beleid ten aanzien van gezondheid en vitaliteit als een strategische pijler en management prioriteit:
Het is bewezen dat bedrijven met een actief gezondheidsbeleid beter resultaat boeken en meer omzet genereren.
Werkgevers dragen steeds meer wettelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het duurzaam inzetbaar houden van medewerkers.
Medewerkers die goed in hun vel zitten en energiek zijn voelen zich meer betrokken en gemotiveerd om bij te dragen aan een hogere productie en betere dienstverlening. Financiële risico’s, productiviteitsverlies en fouten verminderen hierdoor aanzienlijk.
Voorkomen van uitval is belangrijk gezien de arbeidsrisico’s.
Een goed gezondheidsbeleid en bedrijfsimago horen bij een succesvol bedrijf. Het verhoogt de wervingskracht, duurzame inzetbaarheid, motivatie en prestaties van (potentiële) medewerkers in een krimpende en kritische arbeidsmarkt.

Bent u er van overtuigd dat mensen het verschil maken? Wilt u aandacht voor de gezondheid, vitaliteit en welbevinden van uw medewerkers? Wilt u weten hoe je dat praktisch vorm geeft met een eenvoudig beleid en praktische oplossingen die echt duurzaam effect hebben?

Zorg dat uw organisatie sterk, flexibel en slagvaardig blijft, nu en in de toekomst. Bel of mail gerust voor een informeel gesprek:

We K-N.O.W. how…[/modal]

[modal id=’content-8′]Merknaam:
K-Guiding is een vernieuwende begeleidingsvorm. Het kenmerkt zich door een multidisciplinaire en integrale benadering van bewustwording, ontwikkeling en groei.
De huidige coaching-, counseling- en psychologische begeleidingsvormen van individuele personen, teams en organisaties worden veelal vanuit één discipline verzorgd. In tegenstelling tot deze specifieke en vaak eenzijdige technieken, modellen en benaderingen staat K-Guiding™ voor een meer verbonden aanpak. Dit betekent dat mensen, afhankelijk van hun probleem, uitdaging of ontwikkelingsvraag, in het nu, en aansluitend op hun behoefte en bewustzijnsniveau, begeleid worden vanuit diverse perspectieven en werkvormen. Denk daarbij aan invalshoeken en technieken vanuit de wetenschap, psychologie, gezondheid en oude wijsheden uit diverse tradities. Er werken meerdere trainers, begeleiders en therapeuten samen tijdens een ontwikkelingstraject.

In de huidige sector van bedrijfstrainingen, coaching en gezondheidszorg werkt een specifieke therapeut, coach, specialist, counselor, arts, adviseur of trainer bij een hulpvraag van een individu of organisatie vaak vanuit één systeem of methode. Dit draagt het risico in zich dat knelpunten, problemen en ambities te eenzijdig benaderd worden. Het gevolg: geen duurzame effecten en resultaten. Bovendien wil een therapeut vaak ‘helpen/zorgen’, een coach ‘cliënten zelf in zijn kracht zetten ’, de counselor ‘raad geven’, de dokter ‘voorschrijven’ ,weet de trainer ‘meer’ en de adviseur het ‘beter’.

Met het merk Guiding willen wij ons duidelijk onderscheiden in de markt van persoonlijke ontwikkeling, bedrijfstrainingen en coaching.
Training: betekent ‘oefenen, aanleren’
Counseling: betekent letterlijk ‘raadgeving’
Coaching: stamt af van het Franse ‘coche’, een wagen om mensen te transporteren van A naar B
Therapie: Grieks, ‘behandeling’
Psychologie: houdt zich bezig met de innerlijke denk- en gedragswereld.

K-Guiding is een meer holistische en geïntegreerde vorm van begeleiding van mens en organisatie en daarmee uniek in zijn soort. Vanuit een oprechte verbinding met de opdrachtgever/cliënt wordt gebruik gemaakt van diverse vormen en technieken van leren en begeleiden. Dit is afhankelijk van wat nodig is en aansluit op dat moment. Vergelijk het met een reis die een mens of organisatie maakt. Wij ‘vervoeren’ niet van A naar B, maar faciliteren als ‘gids’ het hele traject en ‘reizen’ dus letterlijk mee met de persoon of organisatie. Een reis door een gebied dat wij als organisatie vanuit eigen ervaring als geen ander kennen. Het gebied van visievorming, persoonlijke ontwikkeling en groei, het nieuwe leiderschap, cultuur en beleving, gedrag en duurzame gezondheid/welzijn van mens en organisatie. Op weg naar een bestemming die de klant graag wilt bereiken en die haalbaar en zinvol is. Vandaar het woord ‘Guiding’ als tegenhanger van de huidige begrippen zoals ‘coaching’, ‘training’, counseling’, etc.

De essentie zit in het woord ‘Guiding’ (‘Guide’, ‘Guidance’) en bevat de volgende betekenissen volgens Van Dale:
reisgids
leidraad
raadgever
voorbeeld
wegwijzer
geleider
advies
hulp
begeleiding

De definitie van ‘Guiding’ bevat daarmee diverse begrippen die perfect aansluiten en verwoorden wat deze vernieuwende vorm van leren en begeleiden beoogt.[/modal]

[modal id=’content-9′]• Het nieuwe Leiderschap
• Visie ontwikkeling, cultuur- en gedragsverandering
• Communicatieve vaardigheden
• Team ontwikkeling
• Coachende managementvaardigheden
• Individual Guiding  (integrale vorm van begeleiding, training, coaching en counseling)
• Systemisch werken met diverse methoden
• Mind/body work (ontspanning-, beweging- en meditatietraining)
• Praktische psychologie voor managers en medewerkers
• Pedagogiek (cursussen en begeleiding in de opvoedkunde)
• Filosofie en psychologie
• Preventieve gezondheid en levensstijl
• Creativiteit en (levens)kunst
• Wetenschap en wijsheidstradities[/modal]

[modal id=’content-10′]In dit unieke rijksmonumentale pand omringd door prachtige natuurgebieden is de atmosfeer van de contemplatieve Dominicaanse zusters die er 100 jaar geleefd hebben nog steeds voelbaar in de rust, ontspanning en verbinding van deze plek. Deze sfeer en beleving rondom het klooster zijn essentieel en komen tot uiting in de trainingzalen, kantoren en verblijfsruimten van K-NOW in Centrum ’t Ven. Het is juist de verwelkoming en gastvrijheid, de authentieke cultuur en historie, de inspiratie en groeiomgeving die bij de bezoeker leidt tot een ware beleving. Dit is een gevoel, een ervaring die een blijvende indruk, vreugde en herinnering oproept. Hierdoor worden mensen en organisaties aangetrokken om zichzelf in relatie tot anderen, de markt en de wereld, te onderzoeken, zichzelf te leren kennen, te ontwikkelen en te groeien. Dat vertelt zich rond en maakt dat men er terug wilt terug komen.[/modal]

X