Back to Top

Mindfulness

''Mindfulness betekent: met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder oordeel."

Waarom
 
Bij onplezierige gedachten of gevoelens hebben we vaak de neiging deze af te keuren of te onderdrukken. Mindfulness leert je om een meer accepterende houding te ontwikkelen ten aanzien van je gedachten, gevoelens en emoties. De training helpt je bewuster stil te staan bij je ervaring in het hier en nu en deze niet te veroordelen. Er kan dan ruimte ontstaan: ruimte om anders met de ervaring om te gaan en een andere keuze te maken. Hierdoor kun je effectiever omgaan met stress en de wisselvalligheden van het leven. De officiële naam van deze training is MBSR; dit is de afkorting voor Mindfulness Based Stress Reduction. De opbouw van de training is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn.

Programma

 

Deze cursus bestaat uit acht wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur plus een stiltedag. In de bijeenkomsten oefen je met verschillende aandachtsoefeningen; o.a. de lichaamsscan, zitmeditatie, loopmeditatie en yoga. Er is gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met de oefeningen. Een wezenlijk onderdeel van de training is huiswerk. De meditatie- en yogatechnieken kun je thuis beoefenen met behulp van cd’s. In ons werkboek staan verschillende oefeningen beschreven die toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Onze ervaring is dat thuis oefenen van belang is voor de effectiviteit van de training. Dit vraagt 30 tot 45 minuten per dag. Om op langere termijn een stevige verankering en ontwikkeling van je Mindfulness-pad te waarborgen kun je na de training nog deelnemen aan diverse terugkom-sessies.

Resultaat

 

 • Toename van bewustwording van lichaamssignalen, gevoelens en gedachten
 • Meer inzicht in het eigen functioneren en denken
 • Dichterbij zelf-acceptatie
 • Meer acceptatie van hetgeen er is
 • Leren loslaten en opnieuw beginnen
 • Meer mildheid voor mezelf
 • Minder streng naar mezelf
 • Stilte en rust leren nemen met aandacht
 • Meer in het hier-en-nu zijn
 • Een nieuwe frisse kijk
 • De tijd stilzetten en daar te leven
 • Niet de tijd lenen van de toekomst

Aanmelden
 
Duur
8 maandagavonden van 19:00 – 21:30 uur
 
Data
De trainingsdata zijn:

2 oktober
9 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november
13 november
20 november
27 november
Zaterdag 18 november: Stiltedag 10:00 – 16:00 uur
 
Deelnemers
8-14 personen
 
Investering
€ 375,-. De training is inclusief werkmap en CD-box met aandachtsoefeningen. Ook koffie, thee, water en lunch op de Stiltedag zijn inbegrepen in de cursusprijs.
 
Vergoeding
Onze training voldoet aan onderstaande genoemde voorwaarden.
 
"Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking geven sommige verzekeraars recht op vergoeding van de kosten die een mindfulness-training met zich meebrengt. Dit gebeurt onder de noemer alternatieve geneeswijzen, preventieve cursussen, psychologische hulp of psychosociale hulp. Aan de vergoeding kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar hanteert, één of meer eisen worden gesteld. Hieronder een kort overzicht van voorwaarden die gehanteerd kunnen worden:
 
-Er is sprake van een behandeling, onderzoek, cursus of consult die medisch bedoeld is.
-De therapeut/trainer is aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging.
Binnen het psychologische/psychosociale circuit zijn er verschillende beroepsverenigingen waar een therapeut kan zijn aangesloten, zoals het Nederlands verbond voor Psychologen, Psycho-sociaal Therapeuten en Agogen (NvPA) of de vereniging voor MBSR/MBCT/ Mindfulnesstrainers (VMBN).
-De behandelaar is gecertificeerd lid (cat. 1) van de VMBN.

 
Raadpleeg bij twijfel over de vergoeding uw eigen zorgverzekeraar.
 
De vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2016. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de eigen zorgverzekeraar. Aan de genoemde vergoedingen kunnen geen rechten worden ontleend."
 
U kunt zich voor deze cursus aanmelden via onderstaande button. Wij sturen u dan een inschrijfformulier toe. Inschrijving is op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier plus betaling.

Profiel trainer

 

Karen Heijster
Psycholoog NIP/ trainer Mindfulness.

Profiel trainer

 

Leen Hermkens
VMBN categorie 1. Registratienummer 2016794. www.vmbn.nl

X