Back to Top

Privacy

Privacy policy
De persoonlijke gegevens die u ons toezendt, via formulieren op deze website of op enige andere wijze, worden vertrouwelijk behandeld in lijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Uw gegevens worden uitsluitend vastgelegd en gebruikt om uw verzoek en inschrijving te kunnen behandelen. De gegevens van onze deelnemers worden niet aan derden verstrekt.

X